Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Quản trị nhân tài LV-People

Hệ thống Quản trị nhân tài của SureHCS mang lại giá trị vượt bậc, đảm bảo chất lượng nguồn lực doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hoá liên tục từ công tác Hoạch định nhu cầu nguồn lực tới quy trình Tuyển dụng- Đánh giá hiệu quả công việc, năng lực nhân viên theo tiêu chuẩn năng lực - Hoạch định lộ trình nghề nghiệp - Đào tạo và phát triển năng lực. Giúp nhân viên phát huy toàn diện năng lực chất xám, năng suất làm việc và giá trị cống hiến. Từ đó gia tăng sức mạnh hoạt động, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

SureHCS-Quan-tri-nhan-tai-01.jpg

Nhóm phần hành Quản trị nhân tài

Cụ thể, SureHCS hỗ trợ:

- Quản lý thông tin nhu cầu nguồn lực khi thực hiện công tác định biên nguồn lực hằng năm, theo dõi lịch sử thay đổi số biên chế định biên theo kế hoạch, số biên chế thực tế theo thời điểm của từng bộ phận, đơn vị đến Tổng công ty.

- Tự thiết lập quy trình tuyển dụng, tiêu thức tuyển dụng, thống kê tuyển dụng... trên từng chức danh. Tự động sàng lọc danh sách ứng viên hoặc nhân viên nội bộ theo đúng tiêu thức tuyển dụng cũng như quản lý công tác tuyển dụng đi từ yêu cầu, kế hoạch đến thực hiện giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược tuyển dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn lực của mình. Hỗ trợ lưu trữ và cập nhật nguồn thông tin ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ nhập khẩu hàng loạt từ file Excel... Lưu trữ sẵn nguồn ứng viên cho các chức danh cần tuyển dụng trong tương lai.

- Quy hoạch nhân viên theo vị trí công việc tại các thời điểm khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế nguồn nhân lực tại doanh nghiệp theo kế hoạch định biên. Sàng lọc tự động các tiêu chuẩn năng lực còn thiếu so với vị trí được quy hoạch bổ nhiệm hoặc vị trí công việc hiện tại để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức phù hợp theo lộ trình nâng cao năng lực, đảm bảo đến thời gian xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo công tác quy hoạch nhân viên đủ tiêu chuẩn theo chức danh công việc được đề bạt.

- Cung cấp hệ thống đánh giá theo năng suất và năng lực giúp các cấp quản lý dễ dàng hoạch định lộ trình nghề nghiệp đúng đắn và phù hợp cho từng nhân viên thông qua việc:

+ Thiết lập và quản lý chỉ tiêu năng suất dựa trên hiệu quả công việc (KPI/KPRI) theo từng vị trí công việc trực tuyến, cập nhật theo chu kỳ quy định đến từng KPI/KPRI. Giúp đánh giá toàn diện về năng suất làm việc của từng nhân viên tại mọi thời điểm với công cụ hỗ trợ tổng hợp, so sánh. Đánh giá kịp thời năng suất của từng nhân viên, từng bộ phận để có chính sách điều chỉnh, xây dựng kế hoạch hành động kịp thời, nhằm đảm bảo mục tiêu của kế hoạch ngắn hạn được giao.

+ Thiết lập Từ điển năng lực:  Kiến thức (Knowledge), Phẩm chất – Hành vi – Thái độ (Value – Behaviour – Attitude), Kỹ năng (Skill) cho từng vị trí công việc. Xây dựng bộ câu hỏi/các yếu tố đánh giá từng loại năng lực. Hệ thống tự tổng hợp lên cấp độ năng lực mà nhân viên đạt được thông qua quy trình đánh giá thiết lập tuỳ biến.

+ Tự động kết xuất các chính sách phúc lợi sau đánh giá: Lương, thưởng, công tác hoạch định nhân viên trong tương lai theo lộ trình nghề nghiệp.

- Kết chuyển yêu cầu đào tạo tự động theo tiêu chuẩn năng lực từ kết quả đánh giá năng lực định kỳ theo vị trí công việc đang đảm nhận hoặc từ công tác quy hoạch bổ nhiệm theo lộ trình nghề nghiệp từ nhu cầu nguồn lực của kế hoạch định biên:

+ Thiết lập các quy trình phát triển chất lượng nhân lực thông qua các hoạt động thiết lập quy trình đào tạo đi từ yêu cầu đào tạo tới kế hoạch đào tạo một cách chính xác và khoa học.

+ Giúp doanh nghiệp thực hiện công tác tổ chức đào tạo trực tuyến dựa vào kế hoạch đào tạo cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo, đánh giá khóa học, so sánh chi phí thực hiện với ngân sách được duyệt.

- Cung cấp công cụ hoạch định hiệu quả nguồn lực kế thừa cũng như đánh giá được rủi ro về thay đổi nguồn lực nội bộ từ đó thực hiện các thao tác quản lý chiến lược nguồn nhân lực một cách đúng đắn, kịp thời, giữ chân và phát huy toàn diện năng lực cống hiến của người tài.

- Hỗ trợ xây dựng bảng khảo sát tuỳ biến tùy theo vị trí công việc, cấp độ về mức độ hài lòng nhân viên hằng năm bên cạnh phối hợp kết quả đánh giá năng suất, năng lực nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhân sự một cách toàn diện, đầy đủ, phù hợp với mức độ phát triển nguồn lực và kế hoạch kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp.​

SureHCS-Quan-tri-nhan-tai-02.jpg

SureHCS-Quan-tri-nhan-tai-03.png