Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Chấm công và quản trị công việc theo dự án

Hệ thống Chấm công và Quản trị công việc theo dự án của SureHCS giúp tăng cường quản lý thời gian làm việc, kiểm soát tiến độ công việc theo dự án của từng nhân viên. Theo dõi tình trạng nhân lực và điều phối kịp thời nguồn lực cho dự án khi có yêu cầu. Tính công chính xác theo thông tin thực tế quét thẻ hay theo công việc dự án.

SureHCS - Cham cong va quan tri cong viec theo du an.jpg

Nhóm phần hành Chấm công và Quản trị công việc theo dự án

Cụ thể, SureHCS hỗ trợ:

- Hệ thống thiết lập Danh sách dự án và báo cáo quản trị công việc theo dự án, thống kê hao phí nguồn lực thực hiện theo dự án. Đánh giá nhân viên theo dự án thực hiện.

- Hỗ trợ nhân viên báo cáo nhanh các công việc khác không thuộc dự án theo nhiệm vụ phân công, giúp trưởng bộ phận theo dõi và phân công công việc hợp lý.

- Hệ thống chấm công từ thông tin quét thẻ được thiết kế linh hoạt các chính sách tính công và tương thích với mọi loại máy chấm công vân tay, thẻ từ...

- Tính toán thời gian làm việc chính xác đến từng phút khi nhân viên đi làm việc ban  ngày, ban đêm, tăng ca ngày thường, tự động chuyển đổi công khi tăng ca ngày nghỉ, ngày lễ, tổng hợp số giờ làm đêm trong tháng, tự động trừ đi trễ về sớm tùy theo chính sách tính công riêng tại doanh nghiệp.

- Giảm thiểu sai sót thời gian làm việc từ nhân viên thông qua các quy trình xét duyệt thiết lập linh động từ lúc phân ca đến các trường hợp thông tin quét thẻ thiếu sót, hoặc xét duyệt cho các trường hợp đi trễ, về sớm.

- Kiểm soát số liệu chấm công chính xác và loại bỏ các trường hợp chồng chéo khi nhân viên vừa đi làm, vừa xin nghỉ, có tăng ca nhưng không đúng theo quy định, sai công khi đi làm sai ca, nghỉ phép, nghỉ bù quá tiêu chuẩn được phép...

- Hỗ trợ công tác điều tiết thời gian làm việc theo quy định riêng của từng doanh nghiệp sao cho đảm bảo việc tuân thủ chính sách thời gian làm việc của luật định, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Hệ thống báo cáo công đa đạng từ công ngày, công tháng, từ chi tiết đến tổng hợp cho phép người dùng có được thông tin chấm công chính xác phục vụ cho công tác tính lương.​

SureHCS-Quan-ly-cham-cong-01.PNG

SureHCS-Quan-ly-cham-cong-02.png

SureHCS-Quan-ly-cham-cong-03.jpg

SureHCS-Quan-ly-cham-cong-04.jpg