Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Chính sách lương thưởng và phúc lợi của LV-People

Hệ thống Chính sách lương thưởng và phúc lợi của SureHCS được thiết kế đa dạng và linh hoạt nhằm tối ưu hoá phục vụ công tác tính lương – thưởng và các chính sách bảo hiểm – thuế thu nhập cá nhân theo từng tiêu chuẩn và định nghĩa của từng doanh nghiệp. Giúp công tác chi trả phúc lợi được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Chinh-sach-luong-thuong-va-phuc-loi-SureHCS-01.jpg

Nhóm phần hành Chính sách lương thưởng và phúc lợi

Cụ thể, SureHCS hỗ trợ:

- Theo dõi xuyên suốt quá trình đóng BHXH của nhân sự ngay từ khi bắt đầu tham gia; quản lý các chế độ hưởng BHXH; tự động trích nộp, tăng giảm và cho phép điều chỉnh bổ sung thông tin bảo hiểm dựa vào thông tin lương, nghỉ hưu, thai sản, thôi việc, ký mới HĐLĐ trong khoảng thời gian bất kỳ khi có phát sinh.

- Hỗ trợ điều chỉnh bổ sung, truy thu, truy tăng, điều chỉnh bổ sung Bảo hiểm và tính toán tự động các chính sách nghỉ hưởng bảo hiểm: Thai sản, ốm đau, con ốm...

- Thiết lập các thông số tùy biến, tự định nghĩa các yếu tố, cách tính lương – thưởng – phụ cấp với bất kỳ công thức nào theo quy định của doanh nghiệp. Trong đó, nhóm tính lương và chính sách thưởng linh hoạt áp dụng tùy theo từng thời điểm là không giới hạn.

- Ưu thế thông minh vượt trội khi ứng dụng tính lương đa nguyên tệ cho từng nhân viên, cho từng khoản thu nhập. Thanh toán linh hoạt bằng tạm ứng, chuyển khoản qua một hoặc nhiều tài khoản, tiền mặt.

- Tự động tạo lập tạm trích Thuế thu nhập hằng tháng và Quyết toán thuế thu nhập năm chính xác từ chi tiết tới tổng hợp cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài với thiết lập tùy biến từng khoản thu nhập tham gia đóng thuế.

- Tiện lợi, giảm thiểu hao phí thời gian làm việc từ Bộ phận Tài chính khi hỗ trợ thiết lập hoạch toán chi phí lương theo nguyên tắc hạch toán bất kỳ, tổng hợp chi phí lương, tạo chứng từ tiền lương sau mỗi kỳ lương và kết chuyển sang phần mềm kế toán nhanh chóng và dễ dàng.

- Hỗ trợ mạnh mẽ trong việc kiểm soát chi phí, thiết lập từng loại quỹ trong Quỹ tiền lương giúp doanh nghiệp hoạch định hiệu quả, chủ động phân bổ được quỹ tiền lương hợp lý.

- Hệ thống báo cáo đa dạng, thiết lập tuỳ biến các chính sách liên quan tới Bảo hiểm bắt buộc và Thuế TNCN giúp doanh Nghiệp luôn tuân thủ các chính sách luật định chính xác theo từng thời điểm hiệu lực.​

Chinh-sach-luong-thuong-va-phuc-loi-SureHCS-02.png

Chinh-sach-luong-thuong-va-phuc-loi-SureHCS-03.jpg

Chinh-sach-luong-thuong-va-phuc-loi-SureHCS-04.PNG