Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Cổng thông tin nhân sự

Hệ thống Cổng thông tin nhân sự của SureHCS giúp giảm gánh nặng công tác quản trị nhân sự và xây dựng môi trường văn hoá cho doanh nghiệp hiệu quả, truyền thông nội bộ nhất quán và đúng mục tiêu. Ngoài ra, cổng thông tin nhân sự còn tạo ra kênh truyền thông hiệu quả ba bên bộ phận Nhân sự - Nhân viên - Các cấp quản lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhân sự mọi lúc mọi nơi để gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên trong tổ chức.

Cong-thong-tin-nhan-su-SureHCS-01.jpg

Mô hình Cổng thông tin nhân sự e-Portal

Cụ thể, SureHCS hỗ trợ:

- Công cụ truyền thông, tương tác hiệu quả giữa nhân viên và công ty. Cải tiến thủ tục và giảm thiểu chi phí hành chính.

- Nhân viên gửi thông tin nghỉ phép, chấm công, báo cáo công việc, trao đổi ý kiến.

- Nhân viên xem phiếu thanh toán lương, thông tin cá nhân trên mạng và cập nhật thông tin cá nhân dễ dàng.

- Lãnh đạo xét duyệt các yêu cầu từ nhân viên như: Nghỉ phép, đánh giá, tăng ca, đi công tác... trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi.

- Lãnh đạo giải đáp các thắc mắc cho nhân viên về việc áp dụng các chính sách, chế độ, phúc lợi…

- Các báo cáo thống kê số liệu theo biểu đồ một cách trực quan sinh động.​

Cong-thong-tin-nhan-su-SureHCS-02.png