Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Cổng thông tin nội bộ

Mô tả chức năng:
Với phân hệ quản lý nội dung (CMS) mạnh mẽ của hệ thống, mỗi đơn vị thành viên có khả năng tạo và xây dựng cấu trúc trang Web riêng (site), tùy theo tùy biến của đơn vị đó (Banner, nội dung,..). Hệ thống thông tin nội bộ cung cấp công cụ cho người quản trị có thể hiệu chỉnh thông tin, các kênh thông tin vốn có trước đó hay tạo lập nhiều kênh thông tin mới.
Chức năng chính của Cổng thông tin nội bộ trong SurePortal:
qui trinh cms phan mem quan ly van ban1.png
 • Giới thiệu về đơn vị và Ban lãnh đạo
 • Liên hệ & Góp ý
 • Tin hoạt động
 • Tin chuyên ngành
 • Thư giãn, giải trí
 • Kênh thông tin đào tạo
 • Thông báo, nhắc nhở khi có công việc mới (có thể nhắc nhở qua Email, hoặc SMS)
 • Các thông tin khác

Các tiện ích:

Cổng thông tin doanh nghiệp của phần mềm Lạc Việt SurePortal cho phép tổ chức trang tin nội bộ riêng cho từ phòng ban, trung tâm của đơn vị, hỗ trợ cơ chế phân quyền truy cập, quyền đăng tin lên trên mỗi trang, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản trị và upload thông tin.

 • SurePortal hỗ trợ chuẩn đọc tin RSS để có thể tự động truy xuất và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Cũng như khả năng cung cấp các kênh thông tin của mình theo chuẩn RSS để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin trên mạng. Cổng thông tin nội bộ doanh nghiệp của SurePortal đáp ứng nhu cầu thông tin mạng kịp thời nắm bắt các tin tức mới nhất.​
 • SurePortal cho phép nhúng (embed) video, audio, flash, hình ảnh vào trong tin bài và có thể xắp xếp liệt kê những bài viết liên quan cùng chủ đề với bài người sử dụng đang xem.
 • SurePortal Hỗ trợ chức năng bình luận, phản hồi với mỗi bài viết, chức năng này có thể tắt, bật đối với từng bài viết, từng hạng mục bài viết, từng người sử dụng, từng nhóm người sử dụng.
 • Cổng thông tin nội bộ tích hợp nhiều loại thông tin: cho phép xây dựng nội dung thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho nhiều đối tượng sử dụng. Sự khác biệt giữa các nội dung thông tin sẽ được xác định qua các ngữ cảnh hoạt động của người dùng (user-specific context), ví dụ như đối với từng đối tượng sử dụng sau khi thông qua quá trình xác thực thì sẽ được cung cấp các thông tin khác nhau, hoặc nội dung thông tin sẽ được cung cấp khác nhau trong quá trình cá nhân hoá thông tin.
 • Cổng thông tin nội bộ của phần mềm Lạc Việt SurePortal xuất bản thông tin có cơ chế lọc tin tức tự động lấy thông tin từ các site khác. Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp cho người dùng thông qua các phương pháp hoặc giao thức (protocol) một cách thích hợp. Một hệ thống xuất bản thông tin chuyên nghiệp phải có khả năng xuất bản thông tin với các định dạng đã được quy chuẩn, ví dụ như RDF (Resource Description Format), RSS (Realy Simple Syndication), NITF (News Industry Text Format) và NewsXML.
 • Giải pháp SurePortal hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin: cho phép hiển thị cùng một nội dung thông tin trên nhiều loại thiết bị khác nhau như: màn hình máy tính (PC), thiết bị di động (Mobile phone, Wireless phone, PDA), sử dụng để in hay cho bản fax…. một cách tự động bằng cách xác định thiết bị hiển thị thông qua các thuộc tính khác nhau.