Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Giải pháp quản lý nhân sự LV-People

1. Phần mềm quản lý nhân sự SureHCS - Thiết kế linh hoạt từ Quy trình đến Nghiệp vụ xử lý:

Hệ thống Tính lương: Tự thiết lập các thông số tùy biến của hệ thống, tự định nghĩa các yếu tố tính lương, công thức tính từng khoản, tạo bảng lương tự động. 

Hệ thống Chấm công: Phù hợp với tất cả các loại máy chấm công hiện nay,  có thể sử dụng phân ca tự động hoặc theo chu kỳ ca với ca làm việc kéo dài trong thời gian bao lâu tùy ý, tự động tính công khi có thông tin quét thẻ, chuyển đổi công khi làm việc ngày nghỉ và tìm kiếm các ngày không làm việc theo quy định. Tự động thiết lập các Quy trình xét duyệt các yêu cầu của nhân viên như: Nghỉ phép, chấm công, đánh giá, xét duyệt ký mới HĐLĐ...

Hệ thống Tuyển dụng: Tự thiết lập quy trình tuyển dụng, các tiêu thức tuyển dụng... trên từng chức danh. Tự động lọc danh sách ứng viên hoặc nhân viên nội bộ theo đúng tiêu thức tuyển dụng.

Hệ thống Đào tạo: Tự định nghĩa các yếu tố, công thức tính thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo, tự động tính tiền đền bù hợp đồng đào tạo, tự động tạo lập yêu cầu theo tiêu chuẩn năng lực của Vị trí công việc đang đảm nhận hay theo Vị trí công việc từ hoạch định chiến lược nguồn lực kế thừa.

Hệ thống Đánh giá và Phát triển năng lực: Tự định nghĩa các chỉ tiêu đánh giá, quy trình đánh giá và phúc lợi sau đánh giá. Thống kê tự động Ma trận nguồn lực hoạch định kế thừa hay rủi ro nhảy việc, phác thảo lộ trình nghề nghiệp nhân viên.

Hệ thống Khảo sát mức độ hài lòng nhân viên: Tự thiết kế các bảng khảo sát mức độ hài lòng sau đào tạo, mức hài lòng nhân viên hằng năm về doanh nghiệp.

2. Phần mềm quản lý nhân sự SureHCS - Tối ưu hóa hệ thống với tiện ích đa đạng:

- Hệ thống mở, linh hoạt với nhiều hình thức xuất/nhập dữ liệu truyền thông dễ dàng, đào sâu từng loại thông tin trong phân tích dữ liệu hồ sơ nhân viên.

- Hệ soạn thảo các quyết định: Tự xây dựng một hệ thống các quyết định như lên lương, phụ cấp, khen thưởng, kỷ luật… theo bất kỳ định dạng nào đặc thù từ quy trình quản lý chất lượng mà doanh nghiệp xây dựng.

- Hệ báo cáo thiết kế sẵn theo tiêu chuẩn nhà nước quy định và các quy trình nghiệp vụ thực tế theo các phân hệ với hơn 300 mẫu báo cáo khác nhau.

- Giao diện nhập liệu tiên tiến giúp cảnh báo nhập liệu, đa tác vụ, đa tuỳ chọn về tính năng theo từng người dùng.

- Bảo mật nghiêm ngặt, tổ chức phân quyền sử dụng chặt chẽ đến từng chức năng, từng loại hồ sơ nhân viên, theo vùng dữ liệu truy cập.

- Hệ thống truy vết người dùng cho phép kiểm soát toàn bộ thao tác nghiệp vụ khi sử dụng, sao lưu đến cả các tài nguyên số liệu, nhập xuất bằng file trong từng thao tác số liệu cuả người dùng.

- Khả năng tích hợp cao: Cho phép kết nối với các phần mềm khác như Hệ thống kê khai Thuế TNCN (HTKK), báo cáo Bảo hiểm bắt buộc (TS24), phần mềm Quản lý khách hàng (CRM), Quản trị Kế toán, Quản trị nguồn lực ERP... để tạo thành hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu bằng công cụ backup dữ liệu tự động, giúp sao lưu thường xuyên.

- Giao diện đa ngôn ngữ: Việt-Anh-Hoa.

Mo hinh tong quan SureHCS.jpg

Mô hình tổng quan Phần mềm quản lý nhân sự SureHCS

​Trang chi tiết sản phẩm: http://surehcs.com.vn​