Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Hệ thống khảo sát

Cổng thông tin điện tử SurePortal cho phép khảo sát và thăm dò ý kiến


Mô tả chức năng:
Hệ thống khảo sát của phần mềm Lạc Việt SurePortal hỗ trợ người quản trị hệ thống có thể thiết kế và quản lý các cuộc khảo sát, bình chọn nội bộ. Người tham gia khảo sát​ có thể bình chọn và xem kết quả ngay sau khi kết thúc cuộc khảo sát.

Các chức năng chính của hệ thống khảo sát trong SurePortal:
  • ​​Quản lý các bình chọn, điều tra.
  • Tạo các bình chọn, điều tra.
  • Cổng thông tin điện tử SurePortal hỗ trợ nhiều phương thức bình chọn: Một lựa chọn, nhiều lựa chọn...
  • Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc bình chọn.
  • SurePortal cho phép xem kết quả khảo sát, bình chọn dưới dạng biểu đồ...​