Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Hệ thống quản lý văn bản

Mô tả chức năng:
Hệ thống Quản lý văn bản của Cổng thông tin điện tử SurePortal hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản cần quản lý gồm: văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, văn bản pháp lý...

Chức năng chính của phân hệ quản lý văn bản của SurePortal:phan mem quan ly van ban - thu vien so-1.png
 • Quản lý phân quyền.
 • Quản lý danh mục các loại văn bản.
 • Cổng thông tin điện tử SurePortal quản lý quy trình xử lý văn bản đi, đến, văn bản nội bộ.
 • Định nghĩa quy trình xét duyệt và phổ biến văn bản.
 • Cập nhật, phân phối, theo dõi văn bản đến.
 • Cập nhật, phân phối, theo dõi văn bản đi.
 • Quản lý, thống kê, in báo cáo theo mẫu quy định của doanh nghiệp hoặc theo quy định nhà nước.
 • Lưu trữ, tìm kiếm toàn văn.
 • Hệ thống Quản lý văn bản của Cổng thông tin điện tử SurePortal cho phép nhiều người truy cập xử lý văn bản cùng lúc.
 • Hệ thống quản lý văn bản tự thông báo đến người dùng qua SMS, email... khi có văn bản cần xử lý.
 • Kiểm soát tốt trạng thái xử lý hiện tại của văn bản.
 • Thống kê lịch sử xử lý của văn bản...