Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Kế toán giá thành

Phân hệ Kế toán giá thành trong phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP được thiết kế linh hoạt, có thể đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính.

     - PP giản đơn

     - PP hệ số, tỷ lệ

     - Giá thành định mức (NVL định mức + CP SX thực tế)

     - Giá thành công đoạn

Kế toán giá thành hỗ trợ quản lý giá thành chuyên sâu:

     - Chi tiết theo từng công đoạn

     - Chi tiết theo chi phí: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp…

     - Chi tiết theo ứng xử chi phí: Biến phí, định phí

Trong hệ Kế toán giá thành của phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERPgiá thành được cập nhật tự động cho thành phẩm nhập kho. Giá thành bán thành phẩm được cập nhật tự động vào chi phí nguyên vật liệu cho công đoạn tiếp theo.​

Ke-toan-gia-thanh-AccNetC.jpg