Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Phân tích dữ liệu

Phân hệ Phân tích dữ liệu của Cổng thông tin điện tử SurePortal là căn cứ để tạo ra các quyết định tốt hơn với tất cả các tổ chức ​bằng việc tìm kiếm, thu thập hiệu quả và phân tích bình phẩm thông tin kinh doanh từ các nguồn khác nhau như các tài liệu, máy chủ, cơ sở dữ liệu, chia sẻ các file, người dùng và các ​trang SharePoint.

SurePortal cung cấp truy cập có tập trung để bình luận, trao đổi thông tin kinh doanh:
Tạo trực tiếp, tương tác với cổng Trí tuệ Kinh ​doanh – Business Intelligence – BI mà vẫn gắn kết và hiển thị thông tin kinh doanh từ các nguồn khác biệt, sử dụng khả năng kết hợp BI như các bảng đo, các webparts, các chỉ số Năng lực – KPIs (Key Performance Indicators), và các công nghệ liên kết nối dữ liệu kinh doanh. Trang Trung tâm Báo cáo Tập trung – Centralized Report Center trong hệ Phân tích dữ liệu của SurePortal cho từng người sử dụng tìm kiếm các bảng tính, báo cáo, KPIs mới nhất.

SurePortal trực tiếp chia sẻ dữ liệu kinh doanh trong khi đang giúp để bảo vệ các thông tin nhạy cảm:
Excel Services cho phép bạn trực tiếp chia sẻ các bảng tính, cải thiện cách quản lý, bảo mật, và khả năng sử dụng các biểu mẫu thông qua các mô hình, các dịch vụ tính toán trên máy chủ, mà hoàn toàn tương tác với giao diện của trang web. SurePortal kết hợp tương tác với các bảng tính vào các cổng BI, các phiếu ghi điểm. Hệ phân tích dữ liệu của SurePortal giúp bạn bảo vệ các thông tin riêng/bí mật, duy trì cập nhật các phiên bản bằng cách bảo mật truy cập tới máy chủ.

Lợi dụng các mạng kinh doanh không có cấu trúc để đưa ra các quyết định tốt hơn
Với BI trong SurePortal, nhân viên có thể sử dụng các công cụ quản lý tri thức để lấy thông tin từ các mạng kinh doanh không có cấu trúc, hoặc bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của họ bằng cách kết nối nhiều người một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng việc thăm dò các mối quan hệ kinh doanh không có cơ sở và tìm kiếm các chủ đề, vấn đề chuyên môn, các cá nhân có thể phân tích dữ liệu, tạo ra các quyết định nhanh chóng hơn.​

Phan-tich-du-lieu-SurePortal.png

                 ​Mô hình chức năng phân tích dữ liệu trên hệ thống SurePortal