Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý tài sản cố định

Quản lý tài sản cố định là công cụ của phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin chi tiết của từng tài sản cố định.

Phần mềm hỗ trợ:

     - Phân chia tài sản cố định theo loại TSCĐ, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng.

     - Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ tăng tài sản cố định, giảm tài sản cố định.

     - Trích khấu hao TSCĐ theo kỳ, quý, năm.

     - Phương pháp khấu hao: khấu hao đường thẳng, khấu hao nhanh, khấu hao theo tỷ lệ, khấu hao theo sản lượng.

     - Quản lý công cụ dụng cụ.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp quản lý TSCĐ cho thuê, quản lý linh kiện chi tiết của TSCĐ, theo dõi lịch bảo trì và đưa ra kế hoạch bảo trì cho từng linh kiện. Ứng dụng mã vạch (Barcode) trong công tác kiểm kê TSCĐ.​

Quan-ly-tai-san-co-dinh-AccNetC-ERP.JPG