Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Thư viện điện tử

Hệ thống Thư viện điện tử của Cổng thông tin điện tử SurePortal có khả năng quản lý tài nguyên, quản lý toàn bộ chu trình số của các tài liệu văn bản bao gồm: Tạo lập, trình ký, phân phối, lưu trữ, tìm kiếm, quản lý, hủy văn bản...
Đối với phân hệ Thư viện điện tử của SurePortal, doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý các loại tài liệu quan trọng của công ty:

thu vien so.png  (1) Tài liệu công nghệ
  (2) Tài liệu ISO
  (3) Tài liệu nghiệp vụ
  (4) Biểu mẫu dùng chung
  (5) Hợp đồng
  (6) Tài liệu quy trình...
 
Các chức năng chính của phân hệ Thư viện điện tử trong Cổng thông tin điện tử SurePortal:
  (1)  Tạo lập tài liệu
  (2)  Phê duyệt tài liệu
  (3)  Tổ chức sổ lưu trữ tài liệu
  (4)  Quản lý lược sử tài liệu
  (5)  Quản lý phiên bản tài liệu
  (6)  Số hóa tài liệu
  (7)  Tìm kiếm tài liệu
  (8)  Phân quyền truy xuất trên tài liệu...