Công ty CP Tin Học Lạc Việt


CƠ HỘI VIỆC LÀM

B2B Sales Executive

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 10
Mức lương: 20 - 30 triệu
ỨNG TUYỂN

Report Developer

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
ỨNG TUYỂN

Inside Sales

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 10
Mức lương: 10 - 20 triệu
ỨNG TUYỂN

Developer .Net/C#/Asp.Net/C++

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 10
Mức lương: Thỏa thuận
ỨNG TUYỂN

Business Analyst

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
ỨNG TUYỂN

MARKETING MANAGER

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
ỨNG TUYỂN

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG – MUA HÀNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Mức lương: Thỏa thuận
ỨNG TUYỂN