Lạc Việt cung cấp các công cụ số hỗ trợ quản lý nghiệp vụ – vận hành – tối ưu hóa quy trình cho hơn 10,000+ tổ chức, doanh nghiệp thành công trong hành trình chuyển đổi số bền vững và hiệu quả.

Phần mềm quản trị Lạc Việt

Hơn 20 phần mềm ứng dụng phổ biến và đặc trưng cho từng ngành công nghiệp.

Sức mạnh các ứng dụng của Lạc Việt

Hữu ích

Hữu ích & giản dị

Trải nghiệm người dùng theo vai trò, logic xử lý rõ ràng, giao diện đẹp, sử dụng được ngay.

Xử lý

Xử lý, phân tích dữ liệu lớn

Xử lý dữ liệu lớn nhanh nhờ kỹ thuật xử lý phi cấu trúc, trong bộ nhớ, cân bằng tải và xử lý song song.

An toàn

An toàn, bảo mật

Nhờ tích hợp công nghệ mã hoá, lưu trữ lịch sử khai thác dữ liệu và phân quyền theo vai trò.

Vận hành

Vận hành trên mọi thiết bị

Vận hành ổn định trên các nền tảng Windows, iOS, Android - mọi lúc mọi nơi.

Save

Giảm chi phí đầu tư

Giảm bớt chi phí đầu tư nhờ tích hợp công nghệ Cloud sử dụng theo nhu cầu, triển khai thần tốc.

Liên thông

Liên thông dữ liệu

Phần mềm của Lạc Việt có thể trao đổi dịch vụ hoặc dữ liệu từ các ứng dụng khác như MSOffice 365.

Liên hệ tư vấn

Kết nối với Lạc Việt để nhận thông tin tư vấn chi tiết về giải pháp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn.

liên hệ tư vấn

Một số khách hàng tiêu biểu

Hệ sinh thái công nghệ Lạc Việt

Phần mềm quản trị

Hạ tầng nền tảng

Dịch vụ công nghệ

Thiết bị CNTT

Kết hợp cùng hơn 100 đối tác để ứng dụng CNTT


Liên hệ tư vấn CDS