30+ năm cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin toàn diện cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Một điểm đến đa dịch vụ

Lạc Việt tự hào với trí tuệ – bản lĩnh và tinh thần cam kết thực hiện đến cùng mọi dự án đúng hạn, đúng chất lượng cho hơn 10,000+ khách hàng.

Các dịch vụ công nghệ thông tin của Lạc việt

Kết hợp cùng hơn 100 đối tác để ứng dụng CNTT

Một số khách hàng tiêu biểu

Liên hệ tư vấn dịch vụ CNTT

Thông tin liên hệ:
Đăng ký tư vấn dịch vụ
Nhận tư vấn CNTT

Hệ sinh thái công nghệ Lạc Việt

Phần mềm quản trị

Hạ tầng nền tảng

Dịch vụ công nghệ

Thiết bị CNTT


Liên hệ tư vấn CDS