Chuyên mục
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Bài viết mới

Bài viết thú vị? Chia sẻ ngay:

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Mục lục bài viết

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP năm 2006.

Khác với Nghị định trước đây chỉ gồm những quy định khung nhằm làm rõ hơn các nguyên tắc của Luật Giao dịch điện tử đối với việc sử dụng thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại, Nghị định mới về Thương mại điện tử quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam.

Nghị định gồm 80 Điều chia thành 7 chương với bố cục như sau:

– Chương 1: “Những quy định chung” quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các hành vi nghiêm cấm trong TMĐT. Chương này cũng quy định hai nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về TMĐT là Chương trình phát triển TMĐT quốc gia và hoạt động thống kê TMĐT.

– Chương 2: “Giao kết hợp đồng trong TMĐT” quy định hai nội dung lớn là giá trị pháp lý của chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại và quy trình giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website TMĐT.

– Chương 3: “Hoạt động TMĐT” quy định các nguyên tắc hoạt động TMĐT, phân loại các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT và các hình thức website TMĐT. Chương này quy định cụ thể về hoạt động của từng loại hình website TMĐT, những nội dung thông tin cần có trên website và quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động TMĐT trên website.

– Chương 4: “Quản lý hoạt động TMĐT” quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với từng loại hình website nêu tại Chương 3: website TMĐT bán hàng và các website dịch vụ TMĐT đặc thù (bao gồm sàn giao dịch TMĐT, website khuyến mại trực tuyến, website đấu giá trực tuyến). Chương 4 cũng quy định cho các tổ chức và thương nhân thực hiện một số chức năng đặc thù về giám sát, hỗ trợ hoạt động ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp như chức năng đánh giá và cấp chứng nhận website TMĐT uy tín, chức năng đánh giá và chứng thực chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động TMĐT, chức năng chứng thực hợp đồng điện tử trong giao dịch TMĐT.

– Chương 5: “An toàn an ninh trong giao dịch TMĐT” quy định hai nội dung lớn về bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT và an toàn thanh toán trong TMĐT. Chương này quy định cụ thể trách nhiệm của các thương nhân, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hành kinh doanh TMĐT, đồng thời chi tiết hóa một số yêu cầu mang tính kỹ thuật đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi tiến hành thanh toán.

– Chương 6: “Giải quyết tranh chấp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm” quy định các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong TMĐT và thẩm quyền tiếp nhận khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong TMĐT.

– Chương 7: Điều khoản thi hành gồm 2 Điều quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành Nghị định.

Nghị định quy định cụ thể ba cấp dộ quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử: 1) Các thương nhân, tổ chức, cá nhân khi thiết lập website TMĐT bán hàng phải làm thủ tục thông báo với cơ quan quản lý nhà nước; 2) Các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT phải làm tiến hành đăng ký; 3) Các tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải xin cấp phép trước khi hoạt động.

Các thủ tục thông báo website TMĐT bán hàng và đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì. Cổng thông tin này cũng là nơi công bố công khai danh sách các website đã thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký và các website vi phạm quy định pháp luật, đồng thời là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về các website thương mại điện tử có hành vi vi phạm để xử lý.

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các website thương mại điện tử được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định này trong vòng 90 ngày kể từ ngày hiệu lực của Nghị định.

Download toàn văn nghị định tại đây

Nguồn: Bộ công thương Việt Nam

Bài viết liên quan
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Liên hệ tư vấn CDS