Chuyên mục
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Bài viết mới

Bài viết thú vị? Chia sẻ ngay:

Thông tư 04/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

Mục lục bài viết

Ngày 23/06/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu đối với tài liệu lưu trữ nền giấy và dữ liệu tài liệu lưu trữ số ở dạng thô.
Theo đó, định mức lao động tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ bao gồm thời gian lao động hao phí để xử lý 01 trang tài liệu được tính bằng tổng của định mức lao động công nghệ, định mức lao động phục vụ và định mức lao động quản lý. Trong đó, định mức lao động đối với việc lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu là 0,219; đối với xây dựng dữ liệu đặc tả là 0,356; đối với nhập phiếu tin và số hóa tài liệu lần lượt là 1,276 và 4,982…
Riêng đối với công việc biên mục phiếu tin tài liệu tiếng nước ngoài, định mức lao động được tính tăng với hệ số 1,5 so với định mức lao động nêu trên.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.

Xem chi tiết Thông tư 04/2014/TT-BNV thong-tu-04-2014-tt-bnv-bo-noi-vu.pdf

Bài viết liên quan
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Liên hệ tư vấn CDS