Công ty CP Tin Học Lạc Việt

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Với phương châm mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ CNTT phù hợp, hữu ích, an toàn và bảo mật​​ thông tin, Công ty CP Tin học Lạc Việt cam kết luôn tuân thủ và duy trì hoạt động theo các chứng nhận quốc tế sau:​

  • Tiêu chuẩn quản lý chất lượng toàn diện ISO 9001-2017:


  • Sản xuất phần mềm và xây dựng hệ thống Công Nghệ Thông Tin theo Mô hình CMMI mức 3 (Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp, mô tả những giải pháp tốt nhất trong quá trình kiểm soát, đo lường và kiểm tra các quy trình phát triển phần mềm):


  • Hệ thống Quản lý an toàn, bảo mật thông tin ISO 27001:2013