Công ty CP Tin Học Lạc Việt

GIỚI THIỆU

SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - ĐỊNH HƯỚNG

SỨ MẠNG: Xây dựng tài sản thông tin hữu ích cho mỗi người và mọi tổ chức.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lạc Việt cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ hữu ích, sáng tạo theo phong cách chuyên nghiệp nhất với các giá trị cốt lõi (3P):

Hữu Ích - Profitable​: Chuyển giao lợi ích thực sự vượt hơn mức mong đợi đến khách hàng, cổ đông, đồng nghiệp, nhân viên và xã hội trên tiêu chí: Giá trị khách hàng nhận được lớn hơn chi phí và nỗ lực đầu tư của khách hàng.

Chuyên Nghiệp - Professional:

  • Đúng giờ và giữ đúng cam kết trong mọi quan hệ.
  • Hoạt động theo quy trình và dựa trên các thực hành tốt nhất từ các mô hình chất lượng quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn.
  • Tạo năng suất liên tục cao hơn cho khách hàng.

- Tiên Phong - Pioneer: Sản phẩm có tiện ích độc đáo, sáng tạo; phương pháp nghiệp vụ, công nghệ tiên tiến nhất; sáng tạo giá trị vượt bậc nhằm tạo ra năng suất nhảy vọt chưa từng có cho khách hàng.

ĐỊNH HƯỚNG

Cung cấp các giải pháp tiên phong, kết hợp tính hữu dụng, chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý, dễ dàng tiếp cận và dịch vụ sẵn sàng theo yêu cầu của khách hàng.