Chuyên mục
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Bài viết mới

Bài viết thú vị? Chia sẻ ngay:

Một số biểu mẫu liên quan đến chứng thư số

Mục lục bài viết

1. Chứng thư số là gì?

Chứng thư số là một loại chứng thư điện tử do tổ chức dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp. Chứng thư số có thể được coi như một “chứng minh nhân dân/ căn cuốc công dân hoặc hộ chiếu” của doanh nghiệp với vai trò xác nhận danh tính của doanh nghiệp trong môi trường của máy tính và Internet với một public key, được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền xác định nhận danh và có quyền cấp chứng thư số.

Chứng thư số được hiểu là chứng minh tính hợp lệ, hợp pháp đích danh của chữ ký số của 1 cá nhân hay tổ chức.

Thông thường, chứng thư số là cặp khóa và đã được mã hóa dữ liệu gồm các thông tin như: Công ty, mã số thuế của doanh nghiệp… Các tài liệu này sẽ sử dụng để nộp thuế qua mạng, khai báo hải quan và thực hiện giao dịch điện tử khác như hóa đơn điện tử.

Chứng thư số phải đảm bảo bao gồm các thông tin sau đây:

– Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

– Tên của thuê bao

– Số hiệu của chứng thư số

– Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số

– Khóa công khai của thuê bao (Public key)

– Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

– Một vài thông tin khác như: Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng chứng thư số…

2. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là gì?

Xem thêm: Những Trường Hợp Được Sử Dụng Chữ Ký Số

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp chứng thư số… Mẫu được ban hành theo Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

3. Một số biểu mẫu liên quan về chứng thư số cá nhân dùng theo Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng

Mẫu 01 Đề nghị cấp mới chứng thư số cá nhân

Dowload file tại đây

Mẫu 03 Đề nghị cấp mới chứng thư số cơ quan, tổ chức

Dowload file tại đây

Mẫu 07 Đề nghị gia hạn hoặc thay đổi thông tin chứng thư số

Dowload file tại đây

Mẫu 09 Đề nghị thu hồi chứng thư số

Dowload file tại đây

Mẫu 11 Đặt lại mật khẩu chứng thư số

Dowload file tại đây

Trên đây là một số biểu mẫu liên quan đến chứng thư số mà Sureportal gửi đến bạn, Với hy vọng cũng cấp thêm những thông tin hữu ích hỗ trợ cho công việc của bạn được tốt nhất.

Theo nguồn tổng hợp cổng thông tin điện tử

Bài viết liên quan
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Liên hệ tư vấn CDS