Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý bán hàng

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP hỗ trợ theo dõi các nghiệp vụ kế toán bán hàng (bao gồm hàng hóa và dịch vụ), thu tiền bán hàng, hạch toán hàng trả lại, giảm giá, cấn trừ công nợ theo hóa đơn…

Phần mềm cho phép doanh nghiệp bán hàng theo quy trình từ Báo giá -> Tạo đơn hàng -> Xuất kho -> Giao hàng -> Xuất hóa đơn.

Phần mềm cho phép kế toán thiết lập chính sách giá, chính sách chiết khấu đầy đủ, linh hoạt, dễ cập nhật. Các yếu tố của một chính sách bao gồm:

     - Mặt hàng: cấu hình, kích thước, màu sắc.

     - Khách hàng: điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, kho.

     - Kiểm tra hạn mức công nợ, số lượng sẵn sàng bán ngay trên đơn hàng.

Quan-ly-ban-hang-AccNetC-ERP-01.JPG
 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cung cấp tính năng dành sẵn hàng cho đơn hàng theo các phương pháp tính giá tồn kho:

     1. FIFO (First In, First Out): Hàng nhập trước, ưu tiên xuất trước.

     2. FEFO (First Expired,  First Out): Hàng hết hạn trước, ưu tiên xuất trước.

     3. LIFO (Last In, First Out): Hàng nhập sau cùng, ưu tiên xuất trước.

Cho phép giao hàng một hoặc nhiều lần, đến nhiều địa điểm khác nhau trên cùng một đơn hàng và giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát giao hàng thừa, thiếu, vượt định mức.

Phần mềm cho phép người làm kế toán xuất hàng nhiều lần ra hoá đơn 1 lần, xuất hoá đơn hàng loạt cho các đơn hàng và giúp theo dõi doanh số, tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP này giúp doanh ngiệp thống kê đơn hàng, phân tích bán hàng đa chiều:

     - Mặt hàng: Nhóm mặt hàng, mặt hàng, kích thước, màu sắc.

     - Khách hàng: Khách hàng, nhóm, phân loại khách hàng; nhân viên bán hàng.

     - Vị trí địa lý: Quốc gia, tỉnh thành, quận huyện, khu vực.

     - Điều khoản bán hàng: Điều khoản thanh toán, phươngthức thanh toán; phương thức vận chuyển hàng hóa.

     - Thời gian: So sánh theo thời gian…

     - Tỷ lệ:  Tỷ lệ % trên tổng số.

     - Đối tượng khác: Ngành nghề kinh doanh; phòng ban, trung tâm chi phí; hợp đồng.

     - Nhóm (Top...) các mặt hàng, khách hàng, nhân viên bán hàng... có doanh số, lãi gộp cao/thấp nhất.

Quan-ly-ban-hang-AccNetC-ERP-02.jpg