Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý mua hàng

Song song với quy trình bán hàng, phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cũng cung cấp cho doanh nghiệp mua hàng theo quy trình từ Báo giá -> Tạo đơn hàng -> Nhập kho -> Hóa đơn.

Phân hệ Quản lý ​mua hàng của phần mềm ghi nhận đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kế toán mua hàng/dịch vụ, nghiệp vụ thanh toán cho người bán, xử lý hàng mua trả lại, hàng giảm giá, mua hàng nhập khẩu, mua hàng theo hợp đồng và phân bổ chi phí mua hàng, phê duyệt đơn hàng.

Quan-ly-mua-hang-AccNetC-ERP-01.jpg
 

Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu của nhà cung cấp. Hỗ trợ kế toán nhận hàng nhiều lần, ra hóa đơn một lần và so sánh giá giữa các nhà cung cấp khi mua hàng.

Phần mềm còn giúp kế toán kiểm soát được việc nhận hàng thừa, thiếu hay vượt định mức trong quá trình nhập kho.

AccNetERP tạo thống kê mua hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau:  Mặt hàng, nhà cung cấp, vị trí địa lý, phân nhóm nhà cung cấp...

Phân hệ Quản lý mua hàng trong phần mềm được tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác.

Quan-ly-mua-hang-AccNetC-ERP-02.jpg