Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin, quá trình làm việc, các hoạt động marketing nhằm nâng cao doanh số và phục vụ tốt hơn cho khách hàng:

Quan-ly-quan-he-khach-hang-AccNetC-ERP-01.JPG
 

- Quản lý hoạt động kinh doanh

CRM hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, theo dõi và quản lý tốt nhất các hoạt động kinh doanh đặc biệt quản lý các cơ hội bán hàng

Quản lý quy trình bán hàng theo các giai đoạn khác nhau và quản lý chặt chẽ các hoạt đông giao dịch của nhân viên với khách hàng

Theo dõi quản lý các hoạt động phục vụ khách hàng

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược

Quản lý các chiến dịch marketing như: Email Marketing, các hoạt động chăm sóc khách hàng

- Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng

- Kinh doanh

Quản lý thông tin khách hàng/ khách hàng tiềm năng

Quản lý các cơ hội bán hàng

Quản lý lịch sử giao dịch

Quản lý báo giá, hợp đồng

Quản lý cuộc hẹn với khách hàng

Lên lịch hẹn, nhắc lịch cho nhân viên

Lập lịch trình chăm sóc khách hàng

- Marketing

Quản lý danh sách khách hàng mục tiêu

Quản lý các chiến dịch marketing

Quản lý các chiến dịch gửi email marketing

Gửi  Email marketing

Ghi nhận thông tin phản hồi          

Đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch

- Chăm sóc khách hàng

Quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng

Kiểm soát phản hồi/phản ánh của khách hàng về sản phẩm dịch vụ

Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng

- Call Center

Điều phối cuộc gọi

Hiển thị thông tin khách hàng khi nhận cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi

Giám sát quá trình làm việc của các điện thoại viên (agents)

Thông kê cuộc gọi

- Báo cáo

Báo cáo danh sách khách hàng hiện có

Báo cáo danh sách khách hàng mới có trong ngày, tuần, tháng, quý, năm

Báo cáo lịch làm việc của nhân viên với khách hàng

Báo cáo dánh sách khách hàng tiềm năng

Biểu đồ theo dõi lượng tăng giảm khách hàng

Báo cáo công nợ khách hàng

Báo cáo sản phẩm khách hàng đang sử dụng

Báo cáo chiến dịch marketing đến khách hàng

Báo cáo danh sách từng nhân viên chăm sóc khách hàng​