Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Thông tin báo chí

CHÚC MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10

Ngày chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.
Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới.
Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.
Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Tại Lạc Việt, "Hợp lực chuyển đổi số hữu ích cho mọi người và mọi tổ chức" là sứ mệnh hàng đầu để đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số của các Doanh Nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng chuyển đổi số là một quá trình đòi hỏi sự lãnh đạo quyết đoán, hoạch định chiến lược và tầm nhìn rõ ràng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty để tổ chức lại trải nghiệm của khách hàng và phát triển khả năng chuyển đổi số của họ. Trang bị cho lãnh đạo của họ mô hình và công cụ để tiếp tục phát triển.