Công ty CP Tin Học Lạc Việt


LV-COLLABORATION

VĂN PHÒNG SỐ THÔNG MINH

LV-COLLABORATION

Giải pháp LV-COLLABORATION là giải pháp văn phòng số thông minh cho phép quản lý toàn bộ thông tin và quy trình nội bộ của doanh nghiệp, giúp giảm gánh nặng công việc hành chính. Với Cổng thông tin điệ​n tử, phần mềm LV-COLLABORATION nâng cao khả năng hoạt động của doanh nghiệp, tăng môi trường cộng tác, chia sẻ và truyền thông tin.

Download Brochure
DOCUMENTS SHARING
Quản lý tài liệu
Quản lý công văn đi, đến
Trình ký điện tử
Quản lý tri thức, thư viện số
TASKS & PROCESS
Quản lý công việc
Lịch làm việc
Quản lý qui trình
Quản trị dự án
OKRs
RESOURCES BOOKING
Xe
Phòng họp
Văn phòng phẩm
COMMUNICATION
Online Meeting
Chat & Notifications
E-mail Integration
  • lv-teams
  • lv-teams
  • lv-teams
  • lv-teams

ERP là viết tắt của Enterprise Resources Planning là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, nó còn được biết tới với nhiều cách gọi khác nhau: Phần mềm lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, viết tắt là ERP - Enterprise Resources Planning, là một giải pháp phần mềm ra đời cách đây khá lâu. Mục tiêu của nó nhằm hỗ trợ quản lý công ty.

Chức năng chính của ERP là tích hợp tất cả các phòng ban, tất cả các chức năng của công ty vào một hệ thống máy tính duy nhất để theo dõi dễ dàng hơn, nhưng cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác. cùng với nhau. Nói cách khác, bạn có thể tưởng tượng ERP là một phần mềm khổng lồ, nó có khả năng làm việc về tài chính, con người, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và rất nhiều thứ khác.

"Các công ty hạng trung triển khai hệ thống ERP hiện đại có thể hỗ trợ thay đổi và tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động lên 21%, giảm 22% chi phí hành chính và chi phí hoạt động lên 23%" - Aberdeen Group.
- Công cụ Giảm Chi phí Hiệu quả
- Tăng năng suất
- Tăng cường Dịch vụ Khách hàng
- Tính nhất quán và hoạt động trơn tru
- Xử lý vấn tận gốc

Công ty của bạn sẽ cần sử dụng các giải pháp ERP nếu đang có những vấn đề sau:
- Quy trình của Công ty được thực hiện bằng nhiều phần mềm khác nhau.
- Quản lý dữ liệu ngày càng khó khăn.
- Sự hợp tác liên phòng ban cần được cải thiện.
- Quản lý hàng tồn kho phức tạp là bắt buộc.

Phần mềm ERP tùy chỉnh hoạt động như một chất xúc tác và làm cho quá trình thực hiện dễ dàng hơn với các nhân viên do quy trình vẫn quen thuộc như trước và giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Việc thực hiện ERP trở nên dễ dàng hơn.
- Cung cấp dịch vụ khách hàng được cải thiện.
- Cải thiện độ chính xác và tính nhất quán của dữ liệu.
- Cải thiện sự liên thông giữa các phòng ban.
- Đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi thực hiện bao gồm các mảng trong công nghệ thông tin như:
- Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin.
- Tư vấn thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin.
- Tư vấn, giám sát triển khai dự án ERP tại doanh nghiệp theo phương pháp quản trị dự án chuyên nghiệp và là cầu nối đảm bảo sự hài hòa, giải quyết xung đột giữa hai bên.
- Tư vấn mở rộng & tích hợp các hệ thống riêng lẻ tại doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP