Chuyên mục
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Bài viết mới

Bài viết thú vị? Chia sẻ ngay:

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số

Mục lục bài viết

Hiện nay, việc đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện qua mạng ở tất cả các địa phương trên cả nước bằng cả chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh.

1. Lưu ý khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số

Hiện nay, việc nộp hồ sơ bằng chữ ký số được quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP trong đó cần lưu ý như sau:

– Chữ ký số sử dụng để nộp hồ sơ là chữ ký số của cá nhân (phân biệt với CKS của công ty)

– Việc nộp HS bằng CKS hiện nay không khác biệt so với nộp hồ sơ bằng TK ĐKKD

2. Trình tự nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng bằng chữ ký số công cộng

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định, trên giấy uỷ quyền cần có nội dung “cho phép người được uỷ quyền ký số xác thực vào tài liệu đính kèm khi nộp hồ sơ”

Bước 2: Scan tài liệu, người được uỷ quyền ký số vào tài liệu đăng ký kinh doanh

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và chọn nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng

Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Quy trình được quy đinh tại điều 44 nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ thì không cần nộp bản giấy

“Điều 44. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số

1. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

4. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo quy trình quy định tại Điều này.”

3. Một số câu hỏi khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng

3.1. Nộp hồ sơ bằng chữ ký số có được sử dụng hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu hay không?

Theo quy định tại điều 11 của văn bản này quy định về “Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp” tại đây giải thích rõ có 2 hình thức là dùng văn bản uỷ quyền cho các nhân hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức và giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục do vậy hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu cũng là một trong những hình thức uỷ quyền khi đăng ký doanh nghiệp

3.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh và chữ ký số công cộng có gì khác nhau?

– Trước đấy hồ sơ bằng TK ĐKKD thì phải nộp bản giấy, còn hồ sơ nộp bằng CKS công cộng thì không. Tuy nhiên, hiện nay HS bằng tài khoản ĐKKD cũng như CKS đều không cần nộp hồ sơ giấy

– Hồ sơ nộp bằng CKS công cộng cần ghi rõ về nội dung uỷ quyền hoặc cung cấp dịch vụ bao gồm cả nội dung “ký số xác thực vào hồ sơ của người trực tiếp thực hiện hồ sơ” hoặc ghi rõ “thực hiện nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng”. Dưới đây là ví dụ về nội dung thông báo bổ sung thông tin của Phòng ĐKKD thành phố HCM

3.3. Đối tượng uỷ quyền trên hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng? Chữ ký số công cộng là chữ ký số của công ty hay cá nhân?

Theo điều 12 nghị định 01/2021/NĐ_CP thì đối tượng uỷ quyền ở đây là “cá nhân” một số trường hợp uỷ quyền bởi “tổ chức” là sai so với quy định. Trên thực tế các phòng đăng ký kinh doanh vẫn chấp nhận uỷ quyền cho tổ chức (hợp đồng cung cấp dịch vụ). Tuy nhiên chữ ký số công cộng trong mọi trường hợp là chữ ký số của cá nhân.

3.4. Cách thức ký số vào văn bản khi đăng ký kinh doanh như thế nào?

Trên thực tế có nhiều phần mềm cho phép ký số vào văn bản như SignOffline, PDF Signer…., tuy nhiên hiện tại người viết đang sử dụng Adobe Acrobat XI Pro để ký số

3.5. Nộp phí công bố thông tin khi đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số như thế nào?

Việc công bố thông tin hiện nay có thể thực hiện online (thanh toán qua thẻ ngân hàng) theo các bước đăng ký kinh doanh online trên hệ thống đăng ký kinh doanh (trước khi gửi hồ sơ)

Nguồn: azlaw

Bài viết liên quan
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Liên hệ tư vấn CDS