Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Hệ thống thông tin điều hành

Hệ thống thông tin điều hành thông minh BI (Business Intelligence) của SureHCS cung cấp thông tin nhất quán, giúp thống kê, tổng hợp cho các cấp lãnh đạo những con số quan trọng nhất để có thể đánh giá nhanh tình hình sức khỏe của Nguồn nhân lực hiện có nhờ dữ liệu luôn real-time hàng giờ mọi lúc, mọi nơi thay vì chờ bộ phận nhân sự cung cấp dữ liệu khi cần.

Hệ thống hỗ trợ các cấp lãnh đạo ra quyết định dựa trên phân tích và tổng hợp dữ liệu bằng các biểu đồ trực quan, bảng điện tử (Dashboard) theo từng vai trò, vị trí trong công ty, tăng khả năng điều hành công ty.  Hệ thống thông tin điều hành hỗ trợ các loại hình báo cáo, phân tích, thống kê linh hoạt theo yêu cầu:

1. Báo cáo những hoạt động quản trị nhân sự của doanh nghiệp hằng ngày, tuần, tháng, quý, năm. 

2. Báo cáo mở rộng xử lý kết nối các dữ liệu của nội bộ doanh nghiệp từ hệ thống khác: ERP, Kế toán, CRM…

3. Phân tích, thống kê sâu vào các vấn đề tồn đọng trong quản trị nhân sự của doanh nghiệp, đưa các quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Phân tích dự báo các hoạt động trong quản trị nhân sự trong tương lai.

Cấp quản lý có thể tùy chỉnh những thông số, tùy biến những dạng biểu đồ mà mình muốn kết xuất và phân tích theo các giai đoạn mình cần:

- Thông tin điều hành tổng quan

- Nhân sự: Độ tuổi trung bình, theo thâm niên, theo độ tuổi, theo học vấn, theo hợp đồng, theo giới tính

- Thời gian làm việc: Tổng số giờ tăng ca, tổng công nghỉ ốm, nghỉ phép, thai sản

- Nhân sự tuyển mới, nhân sự nghỉ việc, tỷ lệ nghỉ việc

- Ngân sách tiền lương: Toàn công ty, từng chi nhánh, từng phòng ban, so sánh 6 tháng đầu năm, so sánh 02 năm

- Hoạch địch và phát triển

- Phân tích KPI​

He thong thong tin dieu hanh - SureHCS.jpg

Mô hình tổng quan Hệ thống thông tin điều hành thông minh BI trong SureHCS