Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-People

Quản trị tổ chức

Hệ thống Quản trị tổ chức của Sure​HCS được thiết kế linh hoạt cho phép thiết lập Sơ đồ tổ chức không giới hạn tùy theo quy mô hoạt động theo từng thời điểm. Hỗ trợ tổ chức quản lý hồ sơ nhân viên đa dạng, đầy đủ với hơn 40 loại thông tin từ khi nhân viên vào làm đến lúc thôi việc. Hỗ trợ thực hiện các chính sách theo trình tự thủ tục lao động quy định cũng như quyết toán thôi việc tự động, nhằm giảm thiểu sai sót, chậm trễ theo quy định pháp luật.

SureHCS - Nhom phan hanh quan tri to chuc.jpg

Nhóm phần hành quản trị tổ chức

Cụ thể, SureHCS hỗ trợ:

- Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, doanh nghiệp, Hệ thống Quản trị tổ chức hỗ trợ khai báo không giới hạn cây sơ đồ tổ chức, thống kê, hiển thị cơ cấu tổ chức chính xác theo thời gian hiệu lực. Lưu trữ toàn bộ thông tin cuả đơn vị/bộ phận từ lúc thành lập đến các diễn biến thay đổi: Sáp nhập, thay đổi thông tin, giải thể...

- Thiết kế Hệ thống Bản mô tả công việc không giới hạn làm cốt lõi cho nhân viên hiểu rõ: công việc cần làm, trách nhiệm thực hiện, tiêu chuẩn phúc lợi và tiêu chuẩn năng lực cần có, lộ trình nghề nghiệp tương ứng với vị trí công việc.

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Lưu giữ đầy đủ hệ thống dữ liệu chi tiết của nhân viên trong suốt quá trình làm việc từ kinh nghiệm làm việc trước khi vào đơn vị đến quá trình làm việc tại đơn vị cho tới khi nhân viên đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Với mỗi hồ sơ của một nhân viên, hệ thống hỗ trợ lưu trữ hơn 40 loại thông tin cần quản lý khác nhau. Trong đó, với từng loại thông tin quản lý chi tiết trong hồ sơ, hệ thống cho ghi nhận các file scan, chụp ảnh tương ứng loại thông tin đó làm cơ sở đối chiếu, tra cứu dữ liệu khi cần.

- Tìm kiếm nhanh, truy xuất 100% các thông tin lưu trữ trong toàn bộ hồ sơ nhân viên qua hệ phân tích dữ liệu để tạo lập các báo cáo nhân sự thống kê như ý muốn.

- Hệ thống cảnh báo đến hạn, hết hạn nhắc nhở thường xuyên hỗ trợ Bộ phận nhân sự thực hiện các trình tự thủ tục lao động chính xác, kịp thời theo quy định cuả luật: ký kết HĐLĐ, bổ nhiệm, luân chuyển, điều chuyển, xét tăng lương...

- Tự động tính tiêu chuẩn phép năm của nhân viên dựa vào việc hỗ trợ người dùng định nghĩa công thức tính phép và Quản lý quá trình nghỉ phép, cập nhật ngày phép tiêu chuẩn theo từng thời điểm của nhân viên chính xác.

- Hỗ trợ thực hiện trực tuyến các quy trình liên quan đến thủ tục lao động với nhân viên: xét duyệt ký mới Hợp đồng lao động, Xét duyệt tăng lương.

- Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật từ nhân viên đến các bộ phận với các hình thức khen thưởng, kỷ luật các cấp. Hỗ trợ tìm kiếm danh sách nhân viên đáp ứng đủ điều kiện xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng.

- Hỗ trợ tính trợ cấp thôi việc theo nhiều cách khác nhau, tất toán tự động toàn bộ các khoản công nợ liên quan đến nhân viên như: đền bù tài sản, hợp đồng đào tạo, tiền vay, tiền phép, tiền bảo hiểm khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn... Theo dõi quá trình bàn giao và quyết toán phúc lợi theo thực tế.​

So-do-to-chuc-SureHCS.png

Thiết lập sơ đồ tổ chức không giới hạn

Quan-ly-ho-so-nhan-vien-SureHCS.jpg

Quản lý hồ sơ nhân viên đa dạng với hơn 40 loại thông tin

He-thong-du-bao-den-han.jpg

Hệ thống dự báo đến hạn