Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Văn phòng điện tử

Hiện nay việc quản lý các tài sản hoặc tài nguyên dùng chung như phòng họp, máy chiếu, xe ô tô, quản lý lịch công tác, đăng ký nghỉ phép… tại các doanh nghiệp hầu hết đang triển khai giải pháp quản lý thủ công theo các bước sau:
  1. Viết giấy đề nghị
  2. Chuyển giấy đề nghị đến người quản lý trực tiếp phê duyệt
  3. Chuyển giấy đề nghị được duyệt đến bộ phận quản lý (điều phối)
  4. Chờ kết quả
Không khó nhận ra các công tác trên mất rất nhiều thời gian và lãng phí về thiết bị như giấy tờ, thời gian, chi phí... Trong khi đó, khi lãnh đạo doanh nghiệp cần có những báo cáo mang tính tổng hợp như số lượng yêu cầu trên một thiết bị trong khoảng thời gian nào đó sẽ mất rất nhiều thời gian mói có thể làm được.

Để giải quyết vấn đề trên, công ty Lạc Việt đã mô hình hóa và tin học hóa một công cụ hỗ trợ đóng vai trò như một văn phòng điện tử - SurePortal, giúp các tổ chức triển khai công việc nhanh chóng cũng như dễ dàng quản lý.

Phân hệ Văn phòng điện tử của SurePortal cho phép: Quản lý tài sản văn phòng dùng chung:
  • Quản lý và tổ chức sử dụng các tài sản dùng chung của tổ chức (xe, phòng họp, máy chiếu, notebook…)
  • Quản lý danh mục tài sản dùng chung
  • Phân hệ Văn phòng điện tử trong SurePortal còn cho phép đăng ký sử dụng và chuyển duyệt theo quy trình động
  • Lên lịch sử dụng cho tài sản dùng chung kết xuất từ qui trình xét duyệt đăng ký sử dụng.
  • Đăng ký công tác: SurePortal cho phép đăng ký công tác ngoài cơ quan và chuyển duyệt qua qui trình động.
  • Đăng ký nghỉ phép: Cổng thông tin SurePortal cho phép cán bộ/chuyên viên đăng ký nghỉ phép và chuyển lãnh đạo duyệt qua qui trình động.
  • Văn phòng điện tử cho phép quản lý lịch làm việc: Lịch làm việc của cơ quan, phòng ban. Cho phép nhân viên đăng ký lịch họp theo quy trình đã định nghĩa trước.