Chuyên mục
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Bài viết mới

Bài viết thú vị? Chia sẻ ngay:

6 Giai đoạn của chuyển đổi số trong quản trị nhân sự thành công

Mục lục bài viết

Chuyển đổi số nhân sự là một chủ đề nóng đối với nhiều chuyên gia nhân sự. Nhưng trong khi nói về chuyển đổi số nhân sự là một chuyện, thì thực hiện nó lại là một việc hoàn toàn khác! Trong bài viết hôm nay, chúng ta đi sâu hơn vào hiện tượng chuyển đổi số nhân sự: nó là gì, tại sao nó lại cần thiết và thực hiện nó như thế nào?

1. Chuyển đổi số nhân sự là gì?

Chuyển đổi số nhân sự là quá trình thay đổi các quy trình nhân sự hoạt động trở nên tự động hóa và theo hướng dữ liệu.

Theo Báo cáo Xu hướng nguồn nhân lực năm 2017 của Deloitte: “Đó là việc các nhóm nhân sự một mặt phải đương đầu với thách thức kép là chuyển đổi hoạt động nhân sự, mặt khác là chuyển đổi lực lượng lao
động và cách thức thực hiện công việc”

Vì vậy, thay vì chuyển đổi số nhân sự chỉ là về nhân sự, đó là một sự biến đổi liên quan đến toàn bộ các tổ chức.

2. Tại sao phải chuyển đổi nhân sự

Trước tiên, theo nguyên tắc chung, bất kỳ chuyển đổi nhân sự nào, cho dù đó là chuyển đổi kỹ thuật số hay không, đều phải diễn ra với mục tiêu rõ ràng. Nó phải có ý nghĩa kinh doanh.

Thường xuyên, các công ty dường như trước áp lực của các đối thủ cạnh tranh đều “làm kỹ thuật số” để họ cảm thấy như họ cũng phải làm điều gì đó. Nhưng số hóa các quy trình nhân sự nhất định chỉ vì lợi ích của nó không bao giờ là một ý tưởng hay. Nó dẫn đến việc triển khai công nghệ (đắt tiền) không đáp ứng
được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

3. Các giai đoạn của chuyển đổi số nhân sự

Bắt đầu với các giai đoạn khác nhau của quá trình chuyển đổi nhân sự kỹ thuật số. Bởi vì một tổ chức không thể đi từ “không kỹ thuật số” thành “kỹ thuật số hoàn toàn” trong một sớm một chiều.

Phân biệt sáu giai đoạn của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số:

1.  Kinh doanh như thường lệ – Điều này khá dễ hiểu.

2.  Trình bày và hoạt động – Nhiều thử nghiệm khác nhau trong toàn bộ tổ chức thúc đẩy khả năng đọc viết và sáng tạo kỹ thuật số.

3.  Chính thức hóa – Đây là nơi xuất hiện sự phù hợp với doanh nghiệp. Nếu nó không phù hợp với doanh nghiệp, ban lãnh đạo không nên ủng hộ nó – mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.

4.  Chiến lược – Các cá nhân nhận ra sức mạnh của sự hợp tác. Những nỗ lực và hiểu biết chung của họ dẫn đến các lộ trình chiến lược mới.

5.  Hội tụ – Đây là nơi một nhóm chuyển đổi kỹ thuật số chuyên dụng được thành lập để hướng dẫn chiến lược và hoạt động của công ty.

6.  Đổi mới và thích ứng – Chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành “hoạt động kinh doanh bình thường” mới và một hệ sinh thái mới được thiết lập.

Bài viết liên quan
Nhận tin hữu ích
Đăng ký nhận tin
Chủ đề bạn quan tâm:

Liên hệ tư vấn CDS